Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Vyšetřování mechanických vlastností kovových pěn pomocí mikrostrukturálních modelů
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Vyšetřování mechanických vlastností kovových pěn pomocí mikrostrukturálních modelů

by Tomáš Doktor last modified 2010-04-15 18:28

bakalářská práce

Přiděleno: Petr Koudelka

Vedoucí práce: Ondřej Jiroušek

Obhájeno: rozpracováno

Zadání práce

Pěnové kovové materiály jsou pro technické použití významné svými výjimečnými mechanickými i fyzikálními vlastnostmi. Pojem kovové pěny v sobě ukrývá širokou škálu materiálů založených na různých kovech, slitinách a morfologických vlastnostech. Jejich vlastnosti se uplatňují na konstrukcích, které vyžadují použití lehkých materiálů, na zařízeních pohlcujících deformační energii a pro protihlukovou, tepelnou a elektromagnetickou ochranu. Všechny tyto druhy aplikací se vztahují k dopravě, zejména automobilovému průmyslu a železniční dopravě. V rámci této práce jsou zkoumány mechanické vlastnosti hliníkové kovové pěny Alporas japonského výrobce Shinko Wire Co., Ltd. Vnitřní struktura pěny je modelována 2 způsoby - v prvním případě voxelovým modelem založeným na CT vyšetření vzorku pěny, v druhém případě diskretizací vnitřní struktury pěny pomocí Gibson-Ashbyho anisotropní struktury. Zkoumanými mechanickými charakteristikami jsou zejména Youngovy moduly pružnosti pro různé relativní hustoty modelů a průběh křivky napětí-deformace, resp. síla-posunutí. U diskretizovaného modelu je dále stanoven reprezentativní element objemu a určeny parametry Gibson-Ashbyho struktury odpovídající chování skutečného materiálu. Analýza je prováděna pomocí MKP software Ansys.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: