Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Využití digitální obrazové korelace v experimentální mechanice
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Využití digitální obrazové korelace v experimentální mechanice

by Tomáš Doktor last modified 2009-04-10 14:18

Bakalářská práce

Přiděleno: Ivan Jandejsek

Vedoucí práce: Daniel Vavřík

Obhájeno: září 2008

Motivace

Práce je věnována rozvoji a aplikaci metody digitální obrazové korelace (angl. Digital Image Correlation). Tato metoda se používá v experimentální mechanice k určování polí deformací vzorků vystaveným namáhání. V práci jsou představeny a porovnány základní algoritmy, které se pro tuto metodu v současnosti používají.

Metody

Na základě numerických experimentů je po stránce přesnosti, robustnosti a výpočetní náročnosti vybrán nejvhodnější algoritmus. Výpočetní algoritmus spolu s uživatelským rozhraním jsou naprogramovány v systému MATLAB. Metoda je aplikována na vyhodnocení optických dat získaných během tlakové zkoušky vzorku z vápenné malty.

Výsledky

Cílem experimentu bylo zjištění vlivu výšky vzorku na naměřeném modulu pružnosti materiálu. Pomocí digitální obrazové korelace můžeme jednak měřit modul pružnosti, jednak detailně sledovat chování vzorku během experimentu. Jsou vyzdviženy výhody a nové možnosti, které poskytuje aplikace digitální obrazové korelace ve srovnání s klasickými metodami.Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: