Personal tools
You are here: Home Prezentace Magisterské práce
Document Actions

Magisterské práce

Up one level
Tvorba geometrických modelů lidských orgánů pro metodu konečných prvků pomocí ploch s aplikací napětové analýzy lidského femuru by Daniel Kytýř — last modified 2009-02-12 13:45
Diplomová práce - Daniel Kytýř - obhajeno: leden 2005
Experimentální měření deformace trabekulární kosti pomocí metody optické kolerace by Tomáš Doktor — last modified 2009-02-17 18:06
Diplomová práce - Ondřej Žák
Numerická studie mechanického účinku šikmých pilot by Tomáš Doktor — last modified 2009-02-17 18:06
Diplomová práce - Petr Hanuška
Numerické modelování výztužného efektu geosysntetických materiálů (srovnávací studie) by Tomáš Doktor — last modified 2009-02-17 18:06
Diplomová práce - Ondřej Hrdlička

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: