Personal tools
You are here: Home Prezentace Magisterské práce Experimentální měření deformace trabekulární kosti pomocí metody optické kolerace
Document Actions

Experimentální měření deformace trabekulární kosti pomocí metody optické korelace

by Tomáš Doktor last modified 2009-09-02 08:28

Diplomová práce

Přiděleno: Ondřej Žák

Vedoucí práce: Ondřej Jiroušek

Obhájeno: rozpracováno

Zadání práce

Cílem práce je navržení algoritmu pro zjišťování konstitutivních parametrů materiálu pomocí optického měření povrchu vzorku. Algoritmus má sloužit pro stanovení deformace materiálu za použití CCD kamery s vysokým rozlišením. Metoda bude použita pro stanovení mechanických vlastností trabekulární kosti, popř. bude aplikována na kovové pěny. V práci bude stanovena citlivost metody na přidaný bílý šum.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: