Personal tools
You are here: Home Prezentace Magisterské práce Numerická studie mechanického účinku šikmých pilot
Document Actions

Numerická studie mechanického účinku šikmých pilot

by Tomáš Doktor last modified 2009-02-17 18:06

Diplomová práce

Přiděleno: Petr Hanuška

Vedoucí práce: Ondřej Jiroušek

Obhájeno: rozpracováno

Zadání práce

Práce se bude zabývat numerickou analýzou problému vyztužení železničního spodku pomocí šikmých vápenocementových pilot. Cílem práce je identifikace parametrů důležitých pro optimální návrh šikmých pilot. Výsledky práce budou sloužit pro řešení dílčího úkolu evropského projektu INNOTRACK (Innovative track systems). Studie bude sloužit pro posouzení zvýšení únosnosti vybraného úseku železniční tratě ve švédsku. Pro řešení bude použit MKP systém ANSYS, ve kterém bude provedena napěťová analýza i optimalizace návrhu.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: