Personal tools
You are here: Home Prezentace Magisterské práce Numerické modelování výztužného efektu geosysntetických materiálů (srovnávací studie)
Document Actions

Numerické modelování výztužného efektu geosysntetických materiálů (srovnávací studie)

by Tomáš Doktor last modified 2009-02-17 18:06

Diplomová práce

Přiděleno: Ondřej Hrdlička

Vedoucí práce: Ondřej Jiroušek

Obhájeno: rozpracováno

Zadání práce

Úkolem práce je pomocí metody konečných prvků porovnat jednotlivé typy geosyntetických materiálů v železničním stavitelství a nastínit možnosti numerického modelování v této oblasti. Výsledky numerických analýz budou porovnávány s výsledky experimentů prováděných v rámci evropského projektu INNOTRACK (Innovative track systems). Modely budou uvažovány jako rovinné i prostorové a řešení bude provedeno pomocí výpočetního programu ANSYS.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: