Personal tools
You are here: Home Prezentace Další
Document Actions

Další

Up one level
Import STL modelu do aplikace ANSYS Workbench by Vyčichl Jan — last modified 2009-02-12 13:45
Článek se věnuje problematice importu STL modelu do modulu Design Modeler softwaru ANSYS Workbench [1]. Popisuje jednu z možných cest jak importovat STL model do uvedeného modeláře s využitím několika dostupných aplikací. Proces je demonstrován na modelu pánevní kosti.
Tvorba modelu přilby z 3D skenování by Vyčichl Jan — last modified 2009-02-12 13:45
Příspěvek se zabývá přípravou numerického modelu cyklistické ochranné přilby pro výpočet v programu ANSYS. Přilba byla snímána ručním skenerem. Po vyhodnocení snímků povrchu helmy jsou k dispozici grafické výstupními soubory ve formátu .iges a .stl. Pro načtení a vytvoření numerického geometrického modelu v ANSYS byla provedena úprava modelu dvěma postupy. Za prvé je to úprava vstupního souboru z formátu iges a vytvoření modelu a za druhé je to vytvoření plochy povrchu přilby z trojúhelníků vepsané do plochy modelu ve formátu stl.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: