Personal tools
You are here: Home Projekty 18X2PD
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Počítačová mechanika v dopravě

by Vyčichl Jan last modified 2017-02-27 08:48

V rámci projektu se studenti seznámí s moderními výpočetními metodami používanými pro analýzu deformací a napětí. Práce jsou zaměřeny na numerickou analýzu napjatosti nejen částí vozidel (automobilů, tramvají, vlaků, popř. letadel), ale i na analýzu interakce vozidel s okolím, počítačovou simulaci crash-testů, popř. analýzu poškození člověka při dopravních nehodách. V projektu jsou používány výpočetní modely numerické mechaniky, zejména metoda konečných prvků, jsou řešeny úlohy inverzní dynamiky a mechaniky rychlých dynamických dějů.

Kód projektu: 18X2PD

Program studia: Navazující studijní program (N 3710)
Technika a technologie v dopravě a spojích

Vedoucí projektu: prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., Ing. Jan Vyčichl, Ph.D., Ing. Petr Zlámal. Ph.D.

Obory studia:
DS - Dopravní systémy a technika - 18X2PD

Zdroje, které jsou k dispozici

Studenti budou používat výpočetní systémy, které jsou využívané v praxi nejen v projektových firmách, ale i v oblasti vědeckého výzkumu. Mezi tyto systémy patří např. ANSYS pro řešení fyzikálních problémů (elasticita, plasticita, kontaktní úloha, vedení tepla a pod.), MADYMO a SIMPACK pro řešení úloh dynamiky soustav těles a další. K dispozici jsou výkonné výpočetní nástroje, studenti se seznámí s paralelním způsobem výpočtu a to s pomocí svazku osobních počítačů (cluster IQ151) a operačního systému Linux, nebo za použití 40-procesorového superpočítače IBM SP a 22-procesorového superpočítače IBM SP2 (operační systém AIX) v Centru intenzivních výpočtů ČVUT. Ústav k618 rovněž disponuje vlastním 16 jádrovým (16 x Intel Xeon 3GHz) výpočetním strojem.

Spolupracujeme s externími pracovišti, ať už státními (Akademie věd - ÚTAM, ÚTEF, FS ČVUT) či v soukromém vlastnictví (společnost DEKRA Automobil, a. s.).

Postup při řešení záležitostí mechaniky

Konkrétní problémy a otázky mechaniky lze řešit pomocí tří metod:

  • analytické metody

  • numerické metody

  • experimentální metody

Studenti v rámci projektu nahlédnou pod povrch všem postupům. Absolvováním povinných předmětů v bakalářském stupni (Statika, Kinematika a dynamika a Pružnost a pevnost) jsou zvládnuty základy analytického řešení. Projekt navíc umožňuje rozšířit si tyto znalosti díky nabídce povinně volitelných předmětů (viz níže). S numerickými metodami se studenti seznámí ve výpočetním programu ANSYS. V jednotlivých bodech se:

  1. sestaví geometrický model, provede meshování, stanovení okrajových podmínek (zatížení,...),

  2. provede výpočet a

  3. analyzují výsledky.

Další neméně důležitou součástí jsou experimenty, které provádíme v laboratoři mechaniky Na Florenci. Laboratoř je vybavena nejmodernější technikou a využívá se k testování vzorků různých materiálů. Pomocí dostupných charakteristik (např. stress-strain diagram) lze ověřit numerický model, přip. stanovit patřičné odchylky a odhadnout přesnost simulace. Více ohledně vybavení laboratoře se dozvíte na odkazu:Konkrétní řešené problémy (ukázky diplomových prací)


Související povinně volitelné předměty

Files
poster   1.1 MB 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: