Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Projekty 18X2PD
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
 
Akce dokumentů

Počítačová mechanika v dopravě

Autor: Vyčichl Jan Poslední změna: Pondělí 27.02.2017 08:48

V rámci projektu se studenti seznámí s moderními výpočetními metodami používanými pro analýzu deformací a napětí. Práce jsou zaměřeny na numerickou analýzu napjatosti nejen částí vozidel (automobilů, tramvají, vlaků, popř. letadel), ale i na analýzu interakce vozidel s okolím, počítačovou simulaci crash-testů, popř. analýzu poškození člověka při dopravních nehodách. V projektu jsou používány výpočetní modely numerické mechaniky, zejména metoda konečných prvků, jsou řešeny úlohy inverzní dynamiky a mechaniky rychlých dynamických dějů.

Kód projektu: 18X2PD

Program studia: Navazující studijní program (N 3710)
Technika a technologie v dopravě a spojích

Vedoucí projektu: prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., Ing. Jan Vyčichl, Ph.D., Ing. Petr Zlámal. Ph.D.

Obory studia:
DS - Dopravní systémy a technika - 18X2PD

Zdroje, které jsou k dispozici

Studenti budou používat výpočetní systémy, které jsou využívané v praxi nejen v projektových firmách, ale i v oblasti vědeckého výzkumu. Mezi tyto systémy patří např. ANSYS pro řešení fyzikálních problémů (elasticita, plasticita, kontaktní úloha, vedení tepla a pod.), MADYMO a SIMPACK pro řešení úloh dynamiky soustav těles a další. K dispozici jsou výkonné výpočetní nástroje, studenti se seznámí s paralelním způsobem výpočtu a to s pomocí svazku osobních počítačů (cluster IQ151) a operačního systému Linux, nebo za použití 40-procesorového superpočítače IBM SP a 22-procesorového superpočítače IBM SP2 (operační systém AIX) v Centru intenzivních výpočtů ČVUT. Ústav k618 rovněž disponuje vlastním 16 jádrovým (16 x Intel Xeon 3GHz) výpočetním strojem.

Spolupracujeme s externími pracovišti, ať už státními (Akademie věd - ÚTAM, ÚTEF, FS ČVUT) či v soukromém vlastnictví (společnost DEKRA Automobil, a. s.).

Postup při řešení záležitostí mechaniky

Konkrétní problémy a otázky mechaniky lze řešit pomocí tří metod:

  • analytické metody

  • numerické metody

  • experimentální metody

Studenti v rámci projektu nahlédnou pod povrch všem postupům. Absolvováním povinných předmětů v bakalářském stupni (Statika, Kinematika a dynamika a Pružnost a pevnost) jsou zvládnuty základy analytického řešení. Projekt navíc umožňuje rozšířit si tyto znalosti díky nabídce povinně volitelných předmětů (viz níže). S numerickými metodami se studenti seznámí ve výpočetním programu ANSYS. V jednotlivých bodech se:

  1. sestaví geometrický model, provede meshování, stanovení okrajových podmínek (zatížení,...),

  2. provede výpočet a

  3. analyzují výsledky.

Další neméně důležitou součástí jsou experimenty, které provádíme v laboratoři mechaniky Na Florenci. Laboratoř je vybavena nejmodernější technikou a využívá se k testování vzorků různých materiálů. Pomocí dostupných charakteristik (např. stress-strain diagram) lze ověřit numerický model, přip. stanovit patřičné odchylky a odhadnout přesnost simulace. Více ohledně vybavení laboratoře se dozvíte na odkazu:Konkrétní řešené problémy (ukázky diplomových prací)


Související povinně volitelné předměty

Files
poster   1.1 MB 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.

Tento portál vyhovuje následujícím standardům: