Personal tools
You are here: Home Laboratoř elektronové mikroskopie
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Laboratoř elektronové mikroskopie

by Šleichrt Jan last modified 2016-07-12 22:17

Pracoviště je zaměřeno na poskytování technického a prostorového zázemí pro společný výzkum, poskytování služeb v oblasti elektronové mikroskopie studentům a vědeckým pracovníkům ČVUT v Praze Fakulty dopravní (FD) a ČVUT v Praze Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF).

Vedoucí laboratoře: Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.

Laboratoř elektronové mikroskopie je součástí Ústavu mechaniky a materiálů ČVUT FD. Podstatnou náplní činnost laboratoře je podpora studentských projektů v rámci projektově orientované výuky bakalářských a magisterských studijních programů.

Laboratoř soustředí přístrojové vybavení pro elektronovou mikroskopii a umožňuje jeho využití studentům a vědeckým pracovníkům ČVUT FD a ČVUT ÚTEF. Kromě významné podpory vědecko-výzkumné činnosti nejen zaměstnanců a doktorandů ústavu K618, ale také ostatním vědeckým pracovníkům celé fakulty slouží i jako podpora studentských projektů v rámci projektově orientované výuky bakalářských a magisterských studijních programů.

Hlavní oblasti činnosti laboratoře:
  • příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii
  • teoretická podpora zobrazování pomocí elektronové mikroskopie
  • zobrazení topografie vzorku pomocí sekundárních elektronů (SE)
  • identifikace chemického složení vzorků metodami EDX a EBSD

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: