Personal tools
You are here: Home Závěrečné práce Nabídka témat závěrečných prací
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Nabídka témat závěrečných prací

by Šleichrt Jan last modified 2015-04-24 13:09

Na této stránce jsou k nalezení témata záverečných prací nabízených naším ústavem.

Bakalářské práce
Ve spolupráci se SŽDC, státní organizace:

  • Využití tenzometrického měření pro stanovení hmostnosti projíždějícího železničního vozidla
  • Optické metody pro stanovení geometrie projízdějícího žel. kola
  • Experimentální zařízení a metody pro automatické kontinuální vyšetřování stavu žel. svršku
  • Inovativní způsoby pružného upevnění kolejnice a jejich optimalizace prostřednictvím náročných simulací metodou konečných prvků
  • Moderní laserové systémy pro stanovení profilu kolejnic

Dále:
  • Experimentální kolejový rošt FD ČVUT
  • Vývoj nového měrného dvojkolí
  • Numerický model mechanismu degradace plochy kola v kontaktu kolo–kolejnice

Magisterské práce
Ve spolupráci se SŽDC, státní organizace.:

  • Experimentální měření modulu přetvárnosti pomocí lehké dynamické desky

Dále:
  • Experimental investigation of Interpenetrating phase composites (IPCs)


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: